Impressum

Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:

Ecultor GmbH & Co. KG
Holtkamp 19
46414 Rhede
Niemcy
Telefon: +49(0)2872/9482630
E-Mail: shop@dipos.de
VAT UE.: DE275871738

wpisana do rejestru handlowego przedsiębiorców Coesfeld
Numer w rejestrze handlowym HRA 6796

reprezentowana przez odpowiedzialnego osobiście wspólnika
E-cultor Verwaltungs GmbH
reprezentowana przez prezesa Daniel Kempkes
Holtkamp 19, 46414 Rhede, Deutschland
wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd rejonowy Coesfeld
Numer w rejestrze handlowym HRB 12965Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie https://ec.europa.eu/odr.

Nie jesteśmy gotowi uczestniczyć w procedurach rozstrzygania sporów przed podmiotami pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.